© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Buitenlandse slachtoffers mensenhandel onveilig in Nederland

7 december 2016


Kinderhandel nieuwspoort vd Steur met CKM Unicef en DFC.jpg

PERSBERICHT: Organisaties pleiten voor nationaal actieplan om kwetsbare groep kinderen beter te beschermen

Buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel worden op dit moment in Nederland onvoldoende beschermd. Er is een nationaal actieplan nodig voor deze specifieke groep slachtoffers. Dat bepleiten vijftig Nederlandse organisaties, advocaten en academici in een oproep die ze vandaag aanbieden aan minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur.

"De bescherming van deze buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel schiet tekort in Nederland, terwijl juist deze groep kinderen zo kwetsbaar is", zegt Frank Noteboom van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Hij overhandigt vandaag, samen met Defence for Children-ECPAT en UNICEF Nederland, een oproep aan minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur waarin wordt gepleit voor een nationaal actieplan ter bescherming van deze groep kinderen en intensievere inzet op de opsporing en vervolging van hun uitbuiters.


logo EU.jpg

Sinds 2011 ontwikkelde de Nederlandse overheid plannen voor een betere bescherming van minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting, maar niet specifiek voor slachtoffers uit het buitenland. Hierdoor krijgen veel van deze kinderen niet de bescherming waar ze recht op hebben. Dat moet anders bepleiten vandaag vijftig organisaties. Het nationaal actieplan dat de organisaties voor ogen hebben moet in ieder geval aan tien punten voldoen, waaronder een verblijfsregeling specifiek gericht op deze groep kwetsbare kinderen, een opvang waar cultuur- en kindvriendelijk wordt gewerkt en een opsporing die specifiek werk maakt van de verklaringen en aangiften van deze kinderen.


Urgentie

1.jpg

"Het is ongekend hoeveel organisaties deze oproep steunen, het onderstreept hoe breed de urgentie gevoeld wordt", zegt Noteboom. "De organisaties hebben afgelopen jaren een enorme toename gezien in kinderen uit SyriŽ en Eritrea en er zijn signalen dat een deel van hen onderweg is uitgebuit en ze eenmaal in Nederland ook kwetsbaar zijn voor mensenhandel. Daarnaast zijn er zorgen over de kinderen met een Roma-achtergrond die in ons land worden gedwongen om te bedelen en te stelen en over Nigeriaanse meisjes die in het kielzog van de vluchtelingencrisis naar Europa worden gebracht om seksueel uitgebuit te worden. Kinderen die we nu niet altijd in het vizier hebben en die niet altijd weten waar ze voor de juiste hulp kunnen aankloppen."


Uit de oproep die vandaag wordt overhandigd blijkt niettemin dat Nederland de laatste jaren wel ingezet heeft op de bescherming van deze groep, maar dat er te weinig progressie is geboekt. Noteboom: "Om echt progressie te boeken op korte termijn is het nodig dat er in navolging van de Nederlandse kinderen ook een plan komt voor buitenlandse kinderen; een plan onder leiding van de Minister van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met zijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport."

Klik hier voor de 10-punten strategie om aan de slag te gaan met buitenlandse minderjarige slachtoffers mensenhandel.

Klik hier voor de oproep voor betere bescherming van buitenlandse minderjarige slachtoffers mensenhandel, van 50 organisaties. 

Klik hier voor het rapport Kinderhandel in Nederland, d.d. 30 mei 2013.

Bekijk hier de video's van ECPAT React.

De Rijksbrede aanpak minderjarige buitenlandse slachtoffers mensenhandel wordt mede onderschreven door de resultaten van het ReAct Project, gefinancierd door de Europese Commissie.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg