© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Maak nú werk van beleid tegen armoede bij kinderen

29 maart 2018


 taart armoede aan burgemeester Utrecht-6.jpg

PERSBERICHT: Nieuwe raadsleden van top 50 armste gemeenten krijgen taart van kinderrechtenorganisaties. Maak nú werk van goed beleid voor kinderen en jongeren in armoede. Dat is de oproep die jongeren door heel Nederland doen aan de nieuwe raadsleden die vandaag officieel zijn beëdigd. Om de oproep kracht bij te zetten kregen de raadsleden van de 50 armste gemeenten een taart als felicitatie met hun installatie. De felicitatie staat niet op zichzelf; de taart bevat actiepunten waarmee armoede onder kinderen en jongeren in de gemeente aangepakt kan worden.

De actie is onderdeel van een landelijke campagne van kinderrechtenorganisaties Defence for Children en Save the Children. In Nederland groeien 292.000 kinderen en jongeren op in armoede. Achtereenvolgens zijn Rotterdam, Groningen, Amsterdam, Den Haag en Arnhem de armste gemeenten van Nederland. Omdat nieuwe raadsleden nu aan de slag gaan met een coalitieakkoord is dit het moment om goede afspraken te maken over beleid voor jongeren en kinderen in armoede.

“Doorbreek het taboe over armoede, jongeren leven in angst om te zeggen wat hun financiële situatie is. Het is niet fijn om met iets minder te moeten leven en je hiervoor te moeten schamen. Wij vragen gemeenten: kom in actie. Maak armoede bespreekbaar. En zorg voor een goed beleid”, aldus Badr (19) die vandaag samen met Ijabo (18) in Utrecht de taart aanbood. Ijabo: “Bijna 300.000 kinderen die in Nederland in armoede leven is echt veel te veel, dit moet veranderen!”

Utrecht staat op plaats 19 in de top 50 armste gemeenten. “Armoede verdient blijvende aandacht van de gemeenteraden”, zegt Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht. “In de vorige Utrechtse raad stond armoede onder kinderen en jongeren ook nadrukkelijk op de agenda. In Utrecht ondersteunen we hen bijvoorbeeld bij sportactiviteiten, maar ook met faciliteiten voor school. Deze dag, het aantreden van een nieuwe raad in Utrecht, is bij uitstek geschikt om aandacht hiervoor te vragen. Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede zijn kwetsbaar en daar moeten we voor opkomen.”

Kinderen en jongeren die in armoede opgroeien, zijn kwetsbaar voor opvoed- en opgroeiproblemen. Ze lopen het risico op sociale uitsluiting, zitten vaak niet op een sport of muziekles. Er is geen geld voor nieuwe kleren of vakantie. Soms is er te weinig eten of kunnen ouders de huur niet meer betalen.

Alle nieuwe gemeenteraadsleden in heel Nederland ontvingen vandaag felicitaties van de kinderrechtenorganisaties; een virtuele taart met daarop vijf aanbevelingen. De raadsleden van de 50 armste gemeenten kregen een echte taart met daarop de aanbevelingen, soms zelfs gebracht door jongeren zelf.

Via de taart vragen jongeren persoonlijk aan raadsleden om de actiepunten op te pakken. Ze willen meepraten over armoede en sociale uitsluiting en willen dat het beleid beschikbaar wordt gesteld in voor jongeren begrijpelijke taal. Gemeenten moeten de beschikbare Klijnsmagelden inzetten waarvoor het bedoeld is: bestrijding van armoede onder kinderen en jongeren. Ook moet iedere gemeente een Kindpakket aanbieden, zodat kinderen en jongeren kunnen sporten en mee kunnen doen met culturele activiteiten.

Defence for Children en Save the Children maken zich zorgen over het aantal kinderen in Nederland dat in armoede opgroeit. Kinderen hebben volgens het VN-Kinderrechtenverdrag recht op een toereikende levensstandaard, stellen de organisaties. Ze hebben het recht op gezonde voeding, huisvesting en kleding en om zich, net als hun leeftijdsgenoten, veilig te ontwikkelen.

“Als je opgroeit in een arm gezin, dan sta je al meteen met 1-0 achter. Daarom zeggen wij tegen raadsleden: ga hier vanaf de start van de nieuwe politieke periode meteen mee aan de slag”, aldus Aloys van Rest, directeur van Defence for Children.

“Door gericht beleid te ontwikkelen voor deze groep en voldoende middelen voor hen vrij te maken, neem je ook voor de toekomst veel problemen weg. Zowel voor de toekomst van de jongeren als die van onze maatschappij”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children.

Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg