© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Rol wetgeving Vrouwelijke Genitale Verminking onderschat

5 februari 2018


Zero Tolerance day-30.jpg

PERSBERICHT: Jaarlijks wordt er op 6 februari aandacht gevraagd voor de wereldwijde strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Wereldwijd zijn meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. VGV wordt beschouwd als een vorm van geweld tegen vrouwen en een fundamentele schending van mensenrechten. Verschillende internationale en regionale mensenrechtenverdragen verplichten landen actie te ondernemen om dit doel te bereiken, onder andere door het strafbaar stellen van VGV.  Inmiddels is in de meeste landen VGV strafbaar gesteld, op een aantal uitzonderingen na waaronder Mali, Sierra Leone en SomaliŽ. De bestaande wetten worden echter nauwelijks gehandhaafd en er vinden sporadisch rechtszaken plaats, aldus Platform 6/2.


Op 6 februari vraagt Platform 6/2 tijdens de Zero Tolerance Day aandacht voor de juridische aanpak van VGV in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Dr. Annemarie Middelburg, verbonden aan Defence for Children, heeft onderzoek gedaan in verschillende landen in Afrika naar de juridische aspecten van VGV. Zo reisde Middelburg af naar Burkina Faso, omdat hier, in tegenstelling tot veel andere Afrikaanse landen, wel veel rechtszaken ten aanzien van VGV plaatsvinden. Zij is van mening dat een wet alleen een culturele of sociale norm in een gemeenschap zoals VGV niet verandert. Middelburg: "De potentiŽle rol van wetgeving in het veranderen van sociale en culturele normen moet echter niet worden onderschat. Strafrechtelijk vervolgen van VGV kan een belangrijke functie in dit veranderproces vervullen, het geeft een duidelijk signaal en er gaat een preventieve werking van uit." In Burkina Faso zie je een sterke daling van het aantal meisjes en vrouwen dat besneden wordt.


Ondanks het feit dat in alle Europese landen VGV is verboden, vinden ook in Europa maar weinig rechtszaken plaats. Onderzoek (Europese Commissie 2015) wijst uit dat vanaf de jaren 80 tot 2015 in heel Europa minder dan vijftig rechtszaken hebben plaatsgevonden ten aanzien van VGV. Dit aantal is opvallend klein, gezien het feit dat in Europa honderdduizenden meisjes en vrouwen uit landen komen waar VGV wordt toegepast. Uit onderzoek van Pharos (2013) blijkt dat in Nederland per jaar tussen de 40 en 50 meisjes een reŽel risico lopen besneden te worden, meestal tijdens vakantie of familiebezoek in het land van herkomst. Er zijn echter geen aanwijzingen dat die meisjes daadwerkelijk besneden zijn. In Nederland zijn alle vormen van VGV verboden, ook wanneer de besnijdenis is uitgevoerd in een ander land.

Nederland beschouwt VGV als een vorm van kindermishandeling. Iedereen die VGV uitvoert of meewerkt aan de besnijdenis van een meisje is strafbaar en kan worden vervolgd. Dat gebeurt nagenoeg nooit. In 2009 is in Nederland ťťn strafzaak geweest, maar de verdachte is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.
In de Nederlandse aanpak wordt ingezet op een combinatie van preventie, voorlichting, zorg en strafbaarheid waarbij veel partijen betrokken zijn (o.a. sleutelpersonen uit de gemeenschappen waar VGV voorkomt). Platform 6/2 pleit voor meer inzicht in knelpunten in het hele opsporingsproces met oog op het welzijn van het kind.

Platform 6/2
De Zero Tolerance Day wordt op initiatief van Platform 6/2, bestaande uit Amref Flying Doctors, Defence for Children, Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Plan Nederland, op 6 februari gehouden in Perron-3 in Rosmalen. De tentoonstelling "Het is een traditie die pijn doet" van fotografe Ilvy Njiokiktjien, gemaakt in samenwerking met Plan Nederland in Mali, is hier ook te zien.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg