© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Jaarbericht Kinderrechten

In het Jaarbericht Kinderrechten wordt de kinderrechtensituatie in Nederland onder de loep genomen met als uitgangspunt het VN-Kinderrechtenverdrag. Het laat zien hoe het ervoor staat met de kinderrechten in Nederland. In het Jaarbericht Kinderrechten meten Defence for Children en UNICEF Nederland de stand van zaken omtrent kinderrechten op het terrein van jeugdstrafrecht, migratie, kindermishandeling, uitbuiting en jeugdzorg.


Per thema zijn de kinderrechtenbeginselen geïnventariseerd aan de hand van het VN-Kinderrechtenverdrag. Vanuit deze beginselen is per thema de kinderrechtelijke praktijk geanalyseerd. Deze analyse is vertaald in meetbare indicatoren die over de jaren 2008 tot en met 2012 zijn toegepast. Op basis van deze analyse en de cijfers zijn beleidsaanbevelingen geformuleerd. Het Jaarbericht Kinderrechten bevat tevens een terugblik op aanbevelingen die in het vorige jaar zijn gedaan, maar niet zijn opgevolgd.

Een deskundigenpanel van kinderrechtenspecialisten geeft bij elk thema een score over de kinderrechtelijke praktijk. Daarnaast geven diverse professionals uit het werkveld per thema een reactie.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg