© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Kindermishandeling

Wereldwijd staan miljoenen kinderen bloot aan geweld door mensen in hun naaste omgeving. Het gezin, de familie, een pleeggezin of een instelling bieden soms niet de veiligheid, zorg en bescherming die een kind nodig heeft. Volgens het VN-Kinderrechtencomité is het beschermen van de menselijke waardigheid en de lichamelijke en psychische integriteit van het kind door geweld tegen kinderen tegen te gaan essentieel voor de implementatie van alle andere rechten in het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children zet zich in voor een betere bescherming van kinderen tegen kindermishandeling en wil dat er in de preventie en aanpak van kindermishandeling meer aandacht is voor:


  • kwetsbare groepen, zoals kinderen met een handicap, migrantenkinderen, minderjarige asielzoekers, ongedocumenteerde kinderen, kinderen met een ouder die psychiatrisch ziek of verslaafd is en kinderen in instellingen en pleeggezinnen;
  • perspectief van kinderen en jongeren zelf op de preventie en aanpak van kindermishandeling.

Vanzelfsprekend komt Defence for Children in het bijzonder op voor de rechten van kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling. Defence for Children wil dat de rechtspositie van deze groep kinderen wordt verbeterd en versterkt en dat hun recht op passende zorg wordt nageleefd.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg