© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij

NPL logo 2013 .png

Defence for Children ontvangt sinds 2010 als beneficiŽnt een vaste bijdrage van € 500.000 per jaar van de Nationale Postcode Loterij. Dit betekent een geweldige steun voor ons werk. In algemene zin hebben wij meer kunnen betekenen op de gebieden seksuele uitbuiting van kinderen (ECPAT), jeugdstrafrecht, migratie en jeugdzorg. Daarnaast zorgt de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor een versterking van de organisatie, die bijdraagt aan een grotere slagkracht en betere zichtbaarheid.


NPL logo 2013 Mogelijk gemaakt door-RGB.jpg

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Inmiddels spelen 2,8 miljoen Nederlanders mee met de loterij. Zij maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen. Tegelijkertijd steunen de deelnemers goede doelen, omdat de helft van de lotprijs bestemd is voor de 99 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 5,1 miljard euro aan mens en natuur gegeven. UNICEF, Voedselbanken Nederland, het Wereld Natuur Fonds, Amnesty International, Natuurmonumenten, Artsen zonder Grenzen en vele andere organisaties, waaronder Defence for Children ontvangen elk jaar steun.

Defence for Children ontvangt sinds 2010 als beneficiŽnt een vaste bijdrage van € 500.000 per jaar van de Nationale Postcode Loterij. Dit betekent een geweldige steun voor ons werk. In algemene zin hebben wij meer kunnen betekenen op de gebieden seksuele uitbuiting van kinderen (ECPAT), jeugdstrafrecht, migratie en jeugdzorg. Om een indruk te krijgen van ons werk in Cambodja brachten de Internationaal Goede Doelen Ambassadeurs, Rikus en Sijmen, een bezoek aan een aantal projecten. Daarnaast zorgt de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor een versterking van de organisatie, die bijdraagt aan een grotere slagkracht en betere zichtbaarheid.

Sinds 2005 is het format van de Postcode Loterij ook actief in het Verenigd Koninkrijk en Zweden, waar de People's Postcode Lottery en de Svenska PostkodLotteriet fondsen werven voor goede doelen. In Nederland werkt de Nationale Postcode Loterij samen met de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij binnen de Goede Doelen Loterijen.


Dank aan deelnemers Nationale Postcode Loterij

Defence for Children is de Nationale Postcode Loterij en daarmee tevens de deelnemers aan de Loterij zeer dankbaar voor hun support en bijdrage. Van elk lot van € 13,00 gaat vijftig procent naar bijna 100 goede doelen op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, sociale cohesie, natuur en milieu. Door mee te spelen in de Nationale Postcode Loterij steunt u onder meer Defence for Children. Koop hier een lot!

De Nationale Postcode Loterij is te volgen @PostcodeLoterij en op Facebook via www.facebook.com/postcodeloterij

Groepsfoto NPL 2017.jpg

Ministerie van Buitenlandse Zaken

ministerie.png

Het ministerie van Buitenlandse Zaken investeert in ontwikkelings- samenwerking. Ongeveer de helft gaat direct naar ontwikkelingslanden en organisaties als de VN. De andere helft wordt als subsidie besteed aan bedrijven en maatschappelijke organisaties, waaronder Defence for Children.


ministerie.png

Het ministerie van Buitenlandse Zaken investeert in ontwikkelings- samenwerking. Ongeveer de helft gaat direct naar ontwikkelingslanden en organisaties als de VN. De andere helft wordt als subsidie besteed aan bedrijven en maatschappelijke organisaties, waaronder Defence for Children.


Programma Maatschappelijke Transformatie (Matra)

In het kader van het Matra programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte Defence for Children in de afgelopen jaren aan verschillende langlopende projecten in GeorgiŽ, OekraÔne en Rusland. Jeugdzorg, jeugdstrafrecht en de aanpak van kindermishandeling en seksuele uitbuiting (via ECPAT) zijn de thema's die hierbij aan de orde waren. In 2012 zijn de projecten in GeorgiŽ en OekraÔne afgerond.


Mensenrechtenfonds

Met steun van het Mensenrechtenfonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt in Thailand, Cambodja, Filippijnen, Gambia en de Dominicaanse Republiek samengewerkt met lokale ECPAT-partners om overheden en de hotelindustrie te motiveren acties te ondernemen om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting in toerisme. Dit wordt bewerkstelligd door  campagnemateriaal en het geven trainingen voor hotelpersoneel, politie, beveiligingsambtenaren, overheidsambtenaren, maatschappelijk werkers en mensen van kinderrechtenorganisaties.

Klik hier voor de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Plan Nederland

Plan.jpg

Plan Nederland steunt kinderen in ontwikkelingslanden en werkt aan blijvende verbeteringen in hun levensomstandigheden en toekomstperspectief. Plan geeft daarbij extra aandacht aan meisjes.


Plan.jpg

Plan Nederland steunt kinderen in ontwikkelingslanden en werkt aan blijvende verbeteringen in hun levensomstandigheden en toekomstperspectief. Plan geeft daarbij extra aandacht aan meisjes.

Girls Advocacy Alliance
Van 2016 tot en met 2020 het Girls Advocacy Programme gestart om samen met lokale partners te pleiten voor het tegengaan van geweld specifiek tegen meisjes en te investeren in de economische vooruitgang van meisjes. Het programma wordt uitgevoerd door de Girls Advocacy Alliance, bestaande uit Plan Nederland, Terre des Hommes Nederland en Defence for Children Ė ECPAT Nederland, samen met lokale partners in tien landen in AziŽ en Afrika. Deze alliantie is een Strategisch Partnerschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een vervolg van het Girl Power Programma (2011-2015) van de Child Rights Alliance in tien ontwikkelingslanden.


Down to Zero Ė De bestrijding van commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen

CommerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen is een wereldwijd fenomeen dat miljoenen slachtoffers maakt. Terre des Hommes, Plan Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl en ICCO Cooperation bundelen hun specialistische kennis en krachten om, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, commerciŽle seksuele uitbuiting in elf landen in AziŽ en Latijns Amerika uit te bannen. Het vijfjarige programma loopt van 2016 - 2020.

Klik hier voor de website van Plan Nederland.


Stichting Kinderpostzegels Nederland

kinderpostzegels.png

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Jaarlijks financiert Kinderpostzegels honderden projecten voor kinderen tot en met 18 jaar in Nederland en het buitenland, waaronder projecten van Defence for Children.


kinderpostzegels.png

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Jaarlijks financiert Kinderpostzegels honderden projecten voor kinderen tot en met 18 jaar in Nederland en het buitenland, waaronder projecten van Defence for Children.
 
Defence for Children werkt al lange tijd samen met Stichting Kinderpostzegels Nederland in verschillende projecten. Zo draagt Stichting Kinderpostzegels Nederland substantieel bij aan de Kinderrechtenhelpdesk en wordt er samengewerkt in een aantal lobbytrajecten op het gebied van de aanpak van kindermishandeling, zorgleerlingen, vluchtelingenkinderen en gesloten plaatsingen van minderjarigen. Stichting Kinderpostzegels Nederland levert een belangrijke bijdrage aan het Kinderrechtencollectief, de Werkgroep kindermishandeling, de Werkgroep Kind in azc en aan de publicatie Kinderen in Tel. Ten slotte is Stichting Kinderpostzegels Nederland de financier van het proefprocessenfonds.

Klik hier voor de website van Kinderpostzegels Nederland.


UNICEF Nederland

Unicef_logo_pos_payoff.jpg

UNICEF is actief in meer dan 190 landen en gebieden, waaronder Nederland. UNICEF ziet erop toe dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft.


Unicef_logo_pos_payoff.jpg

UNICEF is actief in meer dan 190 landen en gebieden, waaronder Nederland. UNICEF ziet erop toe dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Met hulpprogramma's op het gebied van water, gezondheidszorg, onderwijs, voeding en bescherming helpt UNICEF kinderen te overleven en armoede te overwinnen. UNICEF's hulp is structureel, maar de organisatie is er ook voor kinderen in noodsituaties. Onder het motto 'Unite for Children' werkt UNICEF in Nederland samen met particulieren, regeringen en organisaties, waaronder Defence for Children.

Defence for Children maakt samen met UNICEF Nederland het Jaarbericht Kinderrechten , waarbij het beleid van het kabinet werd afgezet tegen het VN-Kinderrechtenverdrag. UNICEF Nederland is een belangrijke partner binnen het Kinderrechtencollectief. UNICEF Nederland en Defence for Children werken daarnaast samen in de lobby voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, voor een betere opvang van asielzoekerskinderen binnen de Werkgroep Kind in azc en voor de verblijfsrechtelijke bescherming van minderjarige buitenlandse slachtoffers van uitbuiting.

Klik hier voor de website van UNICEF Nederland.


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ministerie2.png

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stimuleert mensen tot gezond gedrag De ambtenaren van het ministerie van VWS maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport.

Defence for Children ontvangt als voorzitter en secretariaat van het Kinderrechtencollectief van het ministerie van VWS subsidie voor de voorlichting in kinderrechten. Hiervan worden verschillende activiteiten gefinancierd en daarnaast voorlichtingsmaterialen, trainingen aan professionals, de website et cetera.

Klik hier voor de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


ministerie2.png

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stimuleert mensen tot gezond gedrag De ambtenaren van het ministerie van VWS maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport.

Defence for Children ontvangt als voorzitter en secretariaat van het Kinderrechtencollectief van het ministerie van VWS subsidie voor de voorlichting in kinderrechten. Hiervan worden verschillende activiteiten gefinancierd en daarnaast voorlichtingsmaterialen, trainingen aan professionals, de website et cetera.

Klik hier voor de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Save the Children

Save the Children logo vierkant 2.jpg

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie van de wereld en met 14.000 lokaal opgeleide hulpverleners actief in 120 landen. Save the Children redt de levens, de dromen en de toekomst van kinderen door medische zorg, kwalitatief goed onderwijs en het realiseren van betere leefomstandigheden.

Elk kind van 0 tot 18 jaar dat bedreigd wordt in het kind zijn, door armoede of omdat ze mishandeld, misbruikt of gevlucht zijn, heeft onze aandacht. Ongeacht het geloof, geslacht, ras, huidskleur, seksuele geaardheid, nationaliteit of politieke gezindheid.

Ieder kind heeft recht op toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en bescherming. Helaas is dit voor heel veel kinderen niet vanzelfsprekend. Daarom werkt Save the Children overal waar nodig met lokale overheden en gemeenschappen aan structurele veranderingen voor kinderen.

Save the Children voorziet kinderen niet alleen van noodzakelijke gezondheidszorg, onderwijs en bescherming, maar leert hen ook over hun rechten. Onderwijs is niet alleen het alfabet leren, maar
kinderen moeten ook leren dat ze zelf keuzes mogen maken en hun toekomst zelf vorm kunnen geven. Save the Children is er voor elk kind in nood. Of deze nood nu structureel van aard is, door armoede en uitbuiting, of urgent na een ramp of oorlog. Zo zorgt de organisatie op dit moment in JordaniŽ voor veilige speelplekken en noodhulp voor gevluchte Syrische kinderen.

Save the Children werkt vanuit de veldkantoren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in kwetsbare situaties. Zij weten wat er nodig is en leeft in hun gemeenschap. Ze zijn bovendien de sleutel tot duurzame veranderingen voor kinderen. Pragmatisch, samenwerken en korte lijnen zijn karakteristieken van Save the Children. Ook in Nederland doen zij er alles aan om de rechten van kinderen onder de aandacht te brengen. Werkend vanuit de overtuiging dat de toekomst in handen is van de kinderen van nu.

Defence for Children ontvangt financiŽle steun van Save the Children voor de Kinderrechtenhelpdesk, het doen van nader onderzoek naar signalen die bij de Kinderrechtenhelpdesk binnenkomen en het uitvoeren van lobbyactiviteiten gericht op versterking van de rechtspositie van kinderen in de jeugdzorg.

Klik hier voor de website van Save the Children.


StCInternational_logo_web.gif

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie van de wereld en met 14.000 lokaal opgeleide hulpverleners actief in 120 landen. Save the Children redt de levens, de dromen en de toekomst van kinderen door medische zorg, kwalitatief goed onderwijs en het realiseren van betere leefomstandigheden.

Elk kind van 0 tot 18 jaar dat bedreigd wordt in het kind zijn, door armoede of omdat ze mishandeld, misbruikt of gevlucht zijn, heeft onze aandacht. Ongeacht het geloof, geslacht, ras, huidskleur, seksuele geaardheid, nationaliteit of politieke gezindheid.

Ieder kind heeft recht op toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en bescherming. Helaas is dit voor heel veel kinderen niet vanzelfsprekend. Daarom werkt Save the Children overal waar nodig met lokale overheden en gemeenschappen aan structurele veranderingen voor kinderen.

Save the Children voorziet kinderen niet alleen van noodzakelijke gezondheidszorg, onderwijs en bescherming, maar leert hen ook over hun rechten. Onderwijs is niet alleen het alfabet leren, maar kinderen moeten ook leren dat ze zelf keuzes mogen maken en hun toekomst zelf vorm kunnen geven. Save the Children is er voor elk kind in nood. Of deze nood nu structureel van aard is, door armoede en uitbuiting, of urgent na een ramp of oorlog. Zo zorgt de organisatie op dit moment in JordaniŽ voor veilige speelplekken en noodhulp voor gevluchte Syrische kinderen.

Save the Children werkt vanuit de veldkantoren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in kwetsbare situaties. Zij weten wat er nodig is en leeft in hun gemeenschap. Ze zijn bovendien de sleutel tot duurzame veranderingen voor kinderen. Pragmatisch, samenwerken en korte lijnen zijn karakteristieken van Save the Children. Ook in Nederland doen zij er alles aan om de rechten van kinderen onder de aandacht te brengen. Werkend vanuit de overtuiging dat de toekomst in handen is van de kinderen van nu.

Defence for Children ontvangt financiŽle steun van Save the Children voor de Kinderrechtenhelpdesk, het doen van nader onderzoek naar signalen die bij de Kinderrechtenhelpdesk binnenkomen en het uitvoeren van lobbyactiviteiten gericht op versterking van de rechtspositie van kinderen in de jeugdzorg.

Klik hier voor de website van Save the Children.


Terre des Hommes

1.png

Terre des Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.


1.png

Terre des Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.

Girls Advocacy Alliance
Van 2016 tot en met 2020 het Girls Advocacy Programme gestart om samen met lokale partners te pleiten voor het tegengaan van geweld specifiek tegen meisjes en te investeren in de economische vooruitgang van meisjes. Het programma wordt uitgevoerd door de Girls Advocacy Alliance, bestaande uit Plan Nederland, Terre des Hommes Nederland en Defence for Children Ė ECPAT Nederland, samen met lokale partners in tien landen in AziŽ en Afrika. Deze alliantie is een Strategisch Partnerschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een vervolg van het Girl Power Programma (2011-2015) van de Child Rights Alliance in tien ontwikkelingslanden.


Down to Zero Ė De bestrijding van commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen

CommerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen is een wereldwijd fenomeen dat miljoenen slachtoffers maakt. Terre des Hommes, Plan Nederland, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl en ICCO Cooperation bundelen hun specialistische kennis en krachten om, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, commerciŽle seksuele uitbuiting in elf landen in AziŽ en Latijns Amerika uit te bannen. Het vijfjarige programma loopt van 2016 - 2020.

Klik hier voor de website van Terre des Hommes.


Europese Commissie

logo EU.jpg

De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de EU en behartigt de belangen van de EU als geheel. Op het gebied van migratie en uitbuiting werkt Defence for Children met financiering van de Europese Commissie (ISEC Action Grant) aan onderzoek naar de bescherming van buitenlandse minderjarige slachtoffers van uitbuiting. Defence for Children werkt daarnaast mee aan projecten in OekraÔne en GeorgiŽ via speciale regionale of lokale subsidieprogramma's van de Europese Commissie.


logo EU.jpg

De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de EU en behartigt de belangen van de EU als geheel. Op het gebied van migratie en uitbuiting werkt Defence for Children met financiering van de Europese Commissie (ISEC Action Grant) aan onderzoek naar de bescherming van buitenlandse minderjarige slachtoffers van uitbuiting. Defence for Children werkt daarnaast mee aan projecten in OekraÔne en GeorgiŽ via speciale regionale of lokale subsidieprogramma's van de Europese Commissie.

Klik hier voor de website van de Europese Commissie.


AKJ Ė vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

index.png

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. .


index.png

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat doet de vertrouwenspersoon?    
De vertrouwenspersonen van het AKJ komen op voor de belangen van iedereen die te maken heeft met jeugdhulp. Zij geven antwoord op vragen, bieden een luisterend oor, leggen uit hoe de jeugdhulp werkt en vertellen welke rechten je hebt binnen de jeugdhulpverlening. Bij klachten over de jeugdhulp ondersteunen de vertrouwenspersonen bij het verwoorden, indienen en bespreken ervan. Ook gaan vertrouwenspersonen met vaste regelmaat op bezoek bij kinderen en jongeren die in een (open of gesloten) jeugdhulpinstelling verblijven. Zo zijn zij zichtbaar en direct benaderbaar voor jongeren die vragen of klachten hebben.

Samenwerking AKJ Ė Defence for Children
Net als bij Defence for Children staan kinderrechten centraal bij het AKJ. Kennis over kinderrechten, de Jeugdwet en aanverwante thema’s wordt onderling uitgewisseld. Er zijn ook doorverwijzingsafspraken gemaakt: als een jeugdige zich meldt bij Defence for Children met een vraag of klacht die beter door een vertrouwenspersoon opgepakt kan worden, wordt de jeugdige doorverwezen naar het AKJ. Andersom gebeurt hetzelfde.

Bekijk de website: AKJ Ė vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg