© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Verblijfsrecht slachtoffers mensenhandel

De verblijfsrechtelijke positie van buitenlandse slachtoffers van kinderhandel is zorgelijk. Uit het onderzoek Kinderhandel in Nederland uit 2013 van UNICEF Nederland en Defence for Children ECPAT blijkt dat het beleid in Nederland zich vooral richt op de vervolging en opsporing van daders en dat er te weinig aandacht is voor de bescherming van minderjarige slachtoffers. De speciale verblijfsregeling voor slachtoffers mensenhandel is neergelegd in hoofdstuk B8/3 van de Vreemdelingencirculaire, wordt maar zelden aan kinderen verleend (in 2015 werden er minder dan 10 toegekend). Deze regeling is niet ingericht op kinderen omdat meewerken aan het strafrechtelijk proces vaak als voorwaarde wordt gesteld, wat voor veel kinderen lastig is. Van de uitzonderingsregel, het zogenaamde schrijnend pad, wordt weinig gebruik gemaakt. Ook is het verblijfsrecht afhankelijk van de duur van het strafrechtelijk onderzoek. Het belang van het kind bij herstel en re-integratie is hiermee ondergeschikt aan het belang van opsporing van de mensenhandelaar.


In 2013 deden UNICEF Nederland en Defence for Children ECPAT het voorstel voor een aparte verblijfsregeling voor buitenlandse slachtoffers van kinderhandel, 'Beter Beschermd in de B8/3; een duurzame oplossing voor buitenlandse minderjarige slachtoffers mensenhandel'. In 2015 kwam ook de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen met een voorstel voor een aparte procedure. Belangrijke uitgangspunten daarin zijn de mogelijkheid om de tijdelijke verblijfsvergunning te verlenen aan kindslachtoffers die niet mee kunnen werken aan het strafrechtelijk proces, de redelijke termijn waarbinnen duidelijkheid moet komen over de toekomst van het kind, en het door laten lopen van de speciale hulpverlening na de achttiende verjaardag zoals dit ook mogelijk is voor Nederlandse jongeren. Ondanks de uitvoerig onderbouwde oplossingsrichtingen in beide voorstellen, heeft de verantwoordelijk staatssecretaris in een brief van 7 december 2015, aangegeven de meerwaarde hiervan niet te zien. De zorgen van Defence for Children ECPAT blijven daarom bestaan.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg