© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 


Thema's

Defence for Children werkt op verschillende gebieden aan de versterking van kinderrechten, in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag, zowel nationaal als internationaal.

Defence for Children richt zich daarbij met name op groepen kinderen en jongeren, die kwetsbaar zijn en een groter risico hebben op schending van hun kinderrechten , zoals kinderen en jongeren die in aanraking komen met politie en justitie, ongedocumenteerde  kinderen en asielzoekerskinderen, kinderen in instellingen en pleeggezinnen, mishandelde kinderen, kinderen in echtscheidingssituaties, kinderen die te maken krijgen met gedwongen hulp en kinderen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Op al deze gebieden biedt Defence for Children via de Kinderrechtenhelpdesk (juridische) steun en advies, doet zij onderzoek en voert zij lobby en actie.

De werkzaamheden zijn ondergebracht in de zes thema's; kinderrechten algemeen, jeugdstrafrecht, kinderrechten en migratie, jeugdzorg, seksuele uitbuiting van minderjarigen en het internationale programma Defence for Girls.


Defence for Children werkt vanuit haar specifiek juridische kennis en invalshoek ook aan de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in algemene zin, in Nederland en daarbuiten.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg