© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

index.png

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat doet de vertrouwenspersoon?    
De vertrouwenspersonen van het AKJ komen op voor de belangen van iedereen die te maken heeft met jeugdhulp. Zij geven antwoord op vragen, bieden een luisterend oor, leggen uit hoe de jeugdhulp werkt en vertellen welke rechten je hebt binnen de jeugdhulpverlening. Bij klachten over de jeugdhulp ondersteunen de vertrouwenspersonen bij het verwoorden, indienen en bespreken ervan. Ook gaan vertrouwenspersonen met vaste regelmaat op bezoek bij kinderen en jongeren die in een (open of gesloten) jeugdhulpinstelling verblijven. Zo zijn zij zichtbaar en direct benaderbaar voor jongeren die vragen of klachten hebben.

Samenwerking AKJ Defence for Children
Net als bij Defence for Children staan kinderrechten centraal bij het AKJ. Kennis over kinderrechten, de Jeugdwet en aanverwante thema’s wordt onderling uitgewisseld. Er zijn ook doorverwijzingsafspraken gemaakt: als een jeugdige zich meldt bij Defence for Children met een vraag of klacht die beter door een vertrouwenspersoon opgepakt kan worden, wordt de jeugdige doorverwezen naar het AKJ. Andersom gebeurt hetzelfde.

Bekijk de website: AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.


Financiers Kinderrechtenhelpdesk

Defence for Children wordt in haar werk voor de Kinderrechtenhelpdesk financieel gesteund door:


kerk.png
kinderpostzegels.jpg
Logo fc_NSGK.jpg

Logo Diorapthe.png
_Free-a-Girl_logo_LOW RES.jpg
adessium foundation.jpg

StCInternational_logo_web.gif
Janivo-logo-600x250.jpg

Partners Kinderrechtencollectief

Defence for Children is voorzitter van het Kinderrechtencollectief, bestaande uit: 


Unicef_logo_pos_payoff.jpg
NJI logo.png
Ieder (in).png

Bernard van Leer.jpg
kinderpostzegels.jpg
NJR_logo_485PMS_Black.jpg

StCInternational_logo_web.gif

DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg