© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Investing in girls & women: a good business

1 oktober 2017


Voorkant investing in girls.jpg

Hoewel er belangrijke ontwikkelingen zijn op gebied van de promotie van gelijke kansen voor vrouwen in het bedrijfsleven, is gendergelijkheid nog geen vanzelfsprekendheid. Het komt nog steeds voor dat vrouwen ten opzichte van mannen worden onderbetaald, minder carričremogelijkheden hebben of dat zij onder slechtere arbeidsomstandigheden werken. De Girls Advocacy Alliance waar Defence for Children deel van uitmaakt, heeft een rapport uitgebracht over de positie van vrouwen in het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden met aanbevelingen voor bedrijven in de private sector die actief deelnemen aan de internationale productieketen en multi-steakholder partnerschappen.

Nulmeting Nederlands bedrijfsleven
Afgelopen jaar heeft de Girls Advocacy Alliance een nulmeting uitgevoerd onder het Nederlandse bedrijfsleven met medewerking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Business Social Compliance Initiative (BSCI), Netherlands African Business Counsil (NABC) en Global Compact, over het genderbeleid van een bedrijf en het beleid van hun ketenpartners en leveranciers. Negen thema's gelieerd aan de SDG-doelen kwamen hierin aan de orde, waaronder gendergelijkheid, fatsoenlijk werk en partnerschappen voor duurzame ontwikkeling, discriminatie, beloning, (seksueel) lastiggevallen worden, gezondheid en veiligheid, werkuren en overwerk, maar ook managementsystemen, toegang tot diensten en partnerschappen. Daarnaast zijn stakeholders uit onder andere het bedrijfsleven geďnterviewd, en wordt geadviseerd hoe de toeleveringsketen voor internationaal opererende bedrijven verbeterd kan worden.

Dit rapport is geschreven door Plan Nederland in samenwerking met Defence for Children, Terre des Hommes en het ministerie van Buitenlandse Zaken die gezamenlijk de Girls Advocacy Alliance vormen.

Download hier het rapport Report 2017 Investing in Girls  & Women: a good business  Girls Advocacy Alliance, d.d. oktober 2017.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg