© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Het ene gewortelde kind is het andere wl

1 september 2013


Het ene gewortelde kind is het andere wel.jpg

Over de uitsluiting van niet-asielkinderen bij het Kinderpardon


Regelmatig schrijven medewerkers van Defence for Children artikelen in vaktijdschriften. In september 2013 verscheen een artikel in het Magazine Asiel & Migrantenrecht 2013, geschreven door Carolus Grtters (onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en Carla van Os (jurist Kinderrechten en Migratie bij Defence for Children).

In het regeerakkoord staat dat 'langdurig In Nederland verblijvende kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen' onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning. De daartoe getroffen regeling, ook wel Kinderpardon genoemd, maakt echter onderscheid tussen asielkinderen en niet-asielkinderen. Een analyse van dit onderscheid, aan de hand van de argumenten die een rol speelden in het politieke besluitvormingsproces en de relevante jurisprudentie bij de interpretatie van het EVRM en het IVRK leest u in dit artikel.

Klik hier voor het artikel Het ene gewortelde kind is het andere wl.

Dit artikel heeft een vervolg in het volgende nummer van het Magazine Asiel & Migrantenrecht over het Kinderpardon in relatie tot artikel 1F Vluchtelingenverdrag en onttrekking aan het toezicht.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg