© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 


Nieuws

Rechtbank zet streep door volledige uitsluiting 1F-kinderen bij Kinderpardon

8 december 2014

De Rechtbank in Groningen heeft op 5 december 2014 een belangrijke uitspraak gedaan over de positie van kinderen van vermeende oorlogsmisdadigers bij de beoordeling van hun aanvraag voor het Kinderpardon. In de zaak ging het om een gezin dat al sinds hun eerste asielaanvraag in 1999 in Nederland verblijft. Toch kregen de kinderen geen Kinderpardon omdat hun vader mogelijk betrokken was bij oorlogsmisdaden (daden beschreven in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag). De kinderen van het gezin vinden echter dat hun aanvragen zelfstandig beoordeeld moeten worden en niet op basis van de juridische status van hun vader. De rechtbank heeft hen daar nu gelijk in gegeven en verklaarde het beroep gegrond. Lees hier meer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Belangrijke uitspraak over het Kinderpardon

21 oktober 2014

De meervoudige rechtbank in Rotterdam heeft op 9 oktober 2014 een belangrijke uitspraak gedaan voor kinderen die buiten het Kinderpardon vallen omdat zij of hun ouders in het verleden niet een asielprocedure maar een andere (reguliere) procedure hebben gevoerd. Defence for Children heeft steeds bepleit dat gewortelde kinderen die een andere procedure hebben gevolgd ook onder het Kinderpardon moeten vallen. De rechtbank oordeelt nu dat de overheid geen goede argumenten geeft om het onderscheid te rechtvaardigen tussen kinderen die geen asielprocedure maar een andere procedure hebben gevolgd. Lees hier meer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nederlandse Staat moet rechten migrantenkinderen beschermen

20 oktober 2014

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Nils Muižnieks, publiceerde op 14 oktober een rapport over de mensenrechtensituatie in Nederland. Het bezoek dat Muižnieks in mei 2014 aan Nederland bracht, vormt de basis van het rapport waarin een groot aantal aanbevelingen aan de Nederlandse Staat worden gedaan om de mensenrechtensituatie te verbeteren. In het rapport wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het feit dat de rechten van verschillende groepen kinderen beter beschermd moeten worden. Lees hier meer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Criteria permanente regeling gewortelde kinderen te streng

20 oktober 2014

Uit recente cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat slechts 10 van de 450 aanvragen voor een verblijfsvergunning op grond van de permanente regeling voor gewortelde kinderen zijn ingewilligd. Defence for Children vindt het belangrijk dat er een permanente regeling voor in Nederland gewortelde kinderen is gekomen. De criteria om in aanmerking voor deze regeling te komen zijn echter veel te streng waardoor het doel van de permanente regeling, namelijk het bieden van een oplossing voor in Nederland gewortelde kinderen, niet wordt bereikt. Lees hier meer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Communicatie rond Kinderpardon onacceptabel

2 oktober 2014

Op woensdagavond 24 september 2014 heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in een brief bekend gemaakt dat 50 van de 92 gezinnen die eerder waren afgewezen voor het Kinderpardon alsnog een vergunning krijgen. De brief met de aantallen is echter gepubliceerd voordat de desbetreffende gezinnen waren ingelicht. Defence for Children maakt zich grote zorgen over deze gang van zaken. De kinderen bellen onze helpdesk met de vraag; hoor ik erbij en mag ik in Nederland blijven of niet? Sommige kinderen wachten nog steeds op een antwoord. Dit is onacceptabel en getuigt niet van behoorlijk bestuur. Lees hier meer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Eerlijk kinderpardon doe je niet voor de helft

25 september 2014

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 24 september een brief gestuurd over gewortelde kinderen waarin hij aangeeft dat 50 van de 92 gezinnen alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Defence for Children pleit voor gelijke rechten voor alle gewortelde kinderen. Het is niet eerlijk een Kinderpardon half uit te voeren. Kinderen zijn geen cijfers, ze hebben een naam, gaan naar school en hebben vriendjes. Lees hier meer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uitspraken rechters in lijn met een Eerlijk Kinderpardon

5 september 2014

Ongeveer 600 kinderen vallen in Nederland onterecht buiten het Kinderpardon. Bijvoorbeeld omdat ze wel op school zaten en in beeld waren bij de gemeente maar niet bij de rijksoverheid. Daarmee voldoen zij volgens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie niet aan het zogenaamde toezichtscriterium. Op 1 september 2014 heeft de rechtbank in Zwolle een belangrijke uitspraak gedaan voor een Eerlijk kinderpardon. Het mag gezinnen volgens de rechter niet tegen worden geworpen dat zij niet in beeld waren bij de Rijksoverheid wanneer zij niet zelf hebben gekozen voor een leven in de illegaliteit. Eerder oordeelden de rechtbank Arnhem op 1 juli 2014 en de rechtbank Groningen op 7 juli 2014 ook al dat het toezichtscriterium uit het Kinderpardon te strikt wordt toegepast. Lees hier meer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Belangrijke positieve uitspraak voor Kinderpardon

1 juli 2014

De rechtbank in Arnhem heeft op 1 juli 2014 een belangrijke uitspraak gedaan voor kinderen die buiten het Kinderpardon vallen omdat ze niet voortdurend onder 'Rijkstoezicht' stonden. Defence for Children heeft steeds bepleit dat kinderen die gewoon in dorp of stad wonen en bekend zijn bij de gemeente, ook onder het Kinderpardon moeten vallen. Lees hier meer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Succesvolle manifestatie Eerlijk Kinderpardon

26 juni 2014

Op 25 juni vond op Het Plein in Den Haag de grote manifestatie plaats om aandacht te vragen voor de 600 gewortelde kinderen die met uitzetting bedreigd worden omdat ze buiten het Kinderpardon vallen. Naast een voetbaltoernooi, waren er muzikale optredens en werden enkele petities overhandigd aan de aanwezige Kamerleden van de PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Lees hier meer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Manifestatie voor Eerlijk Kinderpardon 25 juni 2014

23 juni 2014

Op woensdag 25 juni vindt er een grote manifestatie plaats op het Plein in Den Haag die oproept om tot een Eerlijk Kinderpardon te komen. Cabaretiers Erik van Muiswinkel en Vincent Bijlo komen om hun steun te betuigen voor de naar schatting 600 kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen. Kinderen die dat treft, strijden om de WK-Kinderpardonvoetbal Cup. Lees hier meer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hoogleraren: “Opvallend dat Kinderpardon weinig meer met kinderrechten te maken heeft”

17 juni 2014

Vijf hoogleraren stellen op 17 juni in de Volkskrant dat het Kinderpardon zou moeten gaan om de ontwikkeling van het kind. Vanuit dat recht moet het belang van het kind ingevuld worden. Uitzetting van in Nederland gewortelde kinderen bedreigt die ontwikkeling en is dus in strijd met dit belangrijke recht. Defence for Children is verheugd over deze steun voor een Eerlijk Kinderpardon. Lees hier meer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Willekeur dreigt bij afhandeling Kinderpardon

12 juni 2014

De regels van het Kinderpardon zijn volgens staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in beton gegoten. Hij wil geen toezeggingen doen over oproepen van GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SP om voor groepen kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen een oplossing te zoeken. Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 10 juni 2014 heeft Teeven herhaald dat hij wel serieus zal kijken naar brieven van burgemeesters die zich zorgen maken over kinderen die buiten de boot vallen. Onder meer het CDA vroeg dit in een motie. Die brieven moeten 20 juni binnen zijn.

Defence for Children maakt zich grote zorgen over de vele kinderen die niet over een netwerk beschikken dat zo snel en zo gemakkelijk toegang tot een burgemeester heeft. Deze afhandeling van het Kinderpardon leidt tot willekeur en is daarmee in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ondertoezichtstelling Staat voor Kinderpardon?

12 juni 2014

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen stellen in een opiniestuk dat de uitzetting van de 600 kinderen die buiten het Kinderpardon dreigen te vallen in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag, onder meer omdat het hun ontwikkeling bedreigt. In het redactioneel van het juni nummer van Right!  koppelt Mariëlle Bruning, hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden, dit aan een uitspraak van een kinderrechter. Die sprak een ondertoezichtstelling uit omdat een meisje uitgezet dreigde te worden. In feite een ondertoezichtstelling van de Staat. Misschien moet voor de kinderen die buiten het Kinderpardon eenzelfde weg bewandeld worden? Lees hier het redactioneel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Portretserie ‘Wij blijven vrienden’

10 juni 2014

Wie zijn eigenlijk de kinderen, die net buiten het veelbesproken Kinderpardon vallen? En welke kinderen liggen 's nachts wakker van het idee dat hun vriendje of vriendinnetje misschien wel weg moet naar een land dat niet veilig klinkt? Documentaire-producent Een van de jongens én bekende muzikanten als Florian Wolff, de bands F, Only Seven Left, Happy Camper en Handsome Poets hebben zich verenigd. In 'Wij Blijven Vrienden' geven zij een gezicht aan de kinderen die net buiten het Kinderpardon vallen én aan hun beste vriendjes. Van zaterdag 21 tot en met zondag 29 juni zijn de portretten te zien bij de VARA op Zapp. Lees hier meer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regering doof voor roep burgemeesters, Kinderombudsman en maatschappelijke organisaties om Eerlijk Kinderpardon

5 juni 2014

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 4 juni 2014 tijdens een Algemeen Overleg met Kamerleden aangegeven de regels voor het Kinderpardon niet te willen verruimen. Hij heeft geen boodschap aan de maatschappelijke onrust die is ontstaan over het feit dat naar schatting ongeveer 600 in Nederland gewortelde kinderen buiten het Kinderpardon vallen. Lees hier meer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politiek aan zet voor Eerlijk Kinderpardon

28 mei 2014

Het Kinderpardon staat de komende weken vol op de politieke agenda. Woensdag 28 mei was er een hoorzitting en volgende week is er een debat in de Tweede Kamer. Intussen melden zich grote artiesten, zoals Postmen, die zich in gaan zetten voor de kinderen die nu buiten het Kinderpardon vallen. Zij treden op 25 juni op bij de manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon in Den Haag. Lees hier meer.

--------------------------------------------------------------------------------


Staatssecretaris weet genoeg om met 'kinderrechtenbril' opnieuw naar Kinderpardon te kijken

13 mei 2014

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft gisteren alle burgemeesters die de oproep voor een Eerlijk Kinderpardon tot nu toe ondertekenden een brief geschreven. Daarin schrijft hij dat de burgemeesters zelf gegevens moeten aanleveren over kinderen die volgens hen onterecht buiten het Kinderpardon vallen.

Omgekeerde weg
Burgemeester Ostendorp van Bunnik, in actie voor Shenjun, vindt dat de omgekeerde weg. Hij schrijft dat er ook kinderen zijn die niet de aandacht van een burgemeesters hebben. Hij vraagt de staatssecretaris om de IND opdracht te geven om de advocaten van de kinderen te informeren over wat er precies nodig is om opnieuw naar de afgewezen aanvragen te kijken. Maar bovenal denkt Ostendorp dat de IND al over alle nodige gegevens beschikt om te komen tot de herbeoordeling van de afgewezen kinderen. Dat is wat de burgemeesters vragen.

Defence for Chilldren, INLIA, Stichting LOS, Kerk in Actie en VluchtelingenWerk Nederland steunen het pleidooi van burgemeester Ostendorp. De campagne Eerlijk Kinderpardon komt op voor alle kinderen die voor hun achttiende levensjaar vijf jaar in Nederland waren. Hen nu nog uitzetten nadat ze zijn geworteld geraakt in Nederland, is in strijd met de kinderrechten.

Inmiddels steunen alweer 259 burgemeesters de burgemeestersoproep

Lees hier de brief van burgemeester Ostendorp aan de staatssecretaris d.d. 13 mei 2014.

Lees hier de brief van de organisaties achter de campagne Eerlijk Kinderpardon aan de Tweede Kamer.

...................................................................................................................................................................


Brief aan de Tweede Kamer: belang van het kind moet voorop staan bij Kinderpardon

9 mei 2014

Zes vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties hebben op 9 mei 2014 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om hun zorgen over de invulling en uitwerking van het Kinderpardon kenbaar te maken. Kerk in Actie, Stichting INLIA, Stichting LOS, UNICEF Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children schrijven dat het belang van het kind niet voorop heeft gestaan bij de beoordeling van de aanvragen voor het Kinderpardon. Dat is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Ongeveer zeshonderd kinderen dreigen daardoor alsnog uitgezet te worden terwijl ze vaak al veel langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Op 4 juni 2014 staat het onderwerp op de Kameragenda.
Brief aan de Tweede Kamer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Persbericht: 600 Kinderen wachten op Eerlijk Kinderpardon

2 mei 2014

Ongeveer 600 kinderen vallen onterecht buiten het Kinderpardon. Daarom start op 5 mei de campagne Eerlijk Kinderpardon. Burgemeesters, vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties strijden hand in hand voor een Kinderpardon voor álle in Nederland gewortelde kinderen.


Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er in 2012 een Kinderpardon. Dat geldt voor kinderen die hier in Nederland zijn geworteld. Ze spreken Nederlands, gaan naar een Nederlandse school, ze hebben vrienden, ze sporten en gamen, ze eten stroopwafels en drop. Nederland is hun thuis. Toch kregen niet al deze kinderen een Kinderpardon. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft ruim de helft van alle aanvragen voor het Kinderpardon afgewezen. Het gaat om ongeveer 600 kinderen die wel al langer dan vijf jaar in Nederland zijn.

De gezinnen zijn bijvoorbeeld afgewezen omdat ze niet in een asielzoekerscentrum wonen. Dat kon ook niet omdat de Rijksoverheid veel van deze mensen de opvang in asielzoekerscentrum ontzegde. Toen stonden ze niet meer onder Rijkstoezicht. En daarom mogen ze nu niet blijven. Ook jongeren die nog veel langer geworteld zijn geraakt in Nederland omdat ze wél jonger waren dan 13 toen ze kwamen maar nu ouder zijn dan 21, vissen achter het net. Net als kinderen voor wie de ouders de verkeerde soort verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Zulke oneerlijke regels zijn niet uit te leggen aan deze kinderen.


Oproep burgemeesters

Burgemeester Ostendorp (CDA) van de gemeente Bunnik roept samen met andere burgemeesters staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon. Ostendorp werd bekend door zijn steun voor het Odijkse jongetje Shenjun (8) die ook buiten het Kinderpardon valt. Samen met ruim vijftien collega's geeft hij het startschot voor een lange rally waarbij de komende weken zoveel mogelijk handtekeningen van burgemeesters worden verzameld. De burgemeesters van onder meer Utrecht (VVD), Houten (CU), Groningen (PvdA), Den Helder (VVD), Heiloo (CDA), de Utrechtse Heuvelrug (VVD), Amersfoort (CDA), Den Bosch (CDA) en Wageningen (PvdA) doen de aftrap, daarin gesteund door de VNG en het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO).

VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA willen dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. De regels van het Kinderpardon zijn oneerlijk en niet uit te leggen. Daarom lanceren zij op 5 mei 2014 de campagne Eerlijk Kinderpardon. Het campagneteam is aanwezig op de bevrijdingsfestivals in Wageningen, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen.


EERLIJK KINDERPARDON. Voor álle gewortelde kinderen

Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie, Stichting INLIA en Stichting LOS voeren campagne om tot een Eerlijk Kinderpardon te komen. Het Kinderpardon heeft een heel lange geschiedenis. Meer dan zes jaar is er voor gestreden. Honderden kinderen, verenigd in Wij Blijven, hebben voor de laatste verkiezingen hun stem laten horen. De kiezer sprak ook. Er kwam een Kinderpardon. Voor honderden kinderen kwam er daarmee een einde aan jarenlange onzekerheid over hun toekomst. Ongeveer 600 kinderen misten de boot. Zij zijn onterecht uitgesloten van het Kinderpardon terwijl zij door langdurig verblijf geworteld zijn geraakt in Nederland.

De vele tienduizenden mensen die samen stemden voor een Kinderpardon willen nu een Eerlijk Kinderpardon. Voor álle gewortelde kinderen.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF