© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 


Eerlijk Kinderpardon

Algemeen camagne beeld zwart wit gesneden.jpg

Eerlijk Kinderpardon!

Het Kinderpardon is een feit. Op 21 december 2012 heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie de regels voor het Kinderpardon bekendgemaakt. Teeven denkt dat ongeveer 800 kinderen voor het Kinderpardon in aanmerking komen. Defence for Children is blij dat zij voor het eerst een onbezorgde Kerst mogen vieren in het land waar zij zich thuis voelen. We zijn ook bezorgd over andere gewortelde jongeren die buiten de regeling vallen. Defence for Children en de kinderen van het actiecomité Wij Blijven! zijn enorm blij dat het nieuwe kabinet de rechten van gewortelde kinderen erkent en een einde maakt aan hun jarenlange onzekerheid. Lees hier meer.


Honderden kinderen in angst om uitzetting

Honderden vreemdelingenkinderen leven in grote angst. Angst dat ze teruggestuurd worden naar een land dat ze niet kennen omdat ze al jaren lang in Nederland zijn en hier zijn thuisgeraakt. Defence for Children zet zich in voor deze kinderen en voert actie. Ook u kunt uw steentje bijdragen. deze kinderen horen in Nederland en moeten hier kunnen blijven. Ze zitten op voetbal of turnen, hebben Nederlandse vrienden, spreken Nederlands, zitten op Nederlandse scholen.


De Tweede Kamer heeft dit in 2010 ook gezegd maar de minister voor Immigratie & Asiel voert die wens van de Kamerleden niet uit. Deze kinderen vormen een kwetsbare groep mensen. Trauma's die ze in hun jeugd oplopen, beďnvloeden hun hele verdere leven. Gezinnen met kinderen moeten zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen of ze in Nederland kunnen blijven, zodat ze kunnen werken aan hun toekomst. Als ze niet kunnen blijven, moeten ze goede, individuele terugkeerbegeleiding krijgen in een veilige en vertrouwde omgeving. En als terugkeer niet lukt dan moet op een bepaald moment toch een oplossing voor de kinderen gezocht worden. Vijf jaar onzekerheid is meer dan genoeg. Geef deze kinderen hun toekomst terug. Hier in Nederland.


Achtergrond

Defence for Children voert al meer dan vijf jaar een actieve lobby om erkenning te krijgen voor het feit dat minderjarige migranten en asielzoekers na vijf jaar verblijf in Nederland zouden moeten kunnen blijven. Hierover is in 2006 een proefproces gestart. Dit proefproces werd gevoerd door ongeveer 2.100 kinderen, verenigd in Wij Willen Blijven. De kinderen vormden een van de drijvende en bepalende krachten achter het Generaal Pardon in 2007 waarmee ongeveer tachtig procent van de kinderen gered was. Voor de overige twintig procent heeft Defence for Children deelacties gevoerd, zoals voor de kinderen met een 1F-ouder en de 'grensgevallen'.

Het generaal pardon was er voor mensen die voor 1 april 2001 asiel hadden aangevraagd. Op die datum is de VreemdelingenWet 2000 inwerking getreden en zou het niet meer voorkomen dat er zoveel mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven, omdat de procedures veel sneller zouden moeten gaan en omdat de terugkeer daadkrachtiger ter hand zou worden genomen. Inmiddels is duidelijk dat er al weer heel veel kinderen in Nederland zijn die in dezelfde situatie verkeren als de kinderen die vijf jaar geleden Wij Willen Blijven hebben opgericht. Nadat Defence for Children in 2009 een grote actie organiseerde voor Hevien nam de Partij van de Arbeid het initiatief om de regering op te roepen een verblijfsgrond voor kinderen op grond van worteling in de Vreemdelingenwet op te nemen, uiteindelijk kwam dit idee terecht in de zogenoemde 'wortelingsmotie'. Minister Leers voor Immigratie & Asiel heeft laten weten de motie niet uit te willen voeren.


Vijf jaar

In de wortelingsmotie van Spekman/Anker wordt de regering opgeroepen om na acht jaar verblijf kinderen een vergunning te geven. Op grond van het Kinderrechtenverdrag - met name het recht op een continue ontwikkeling - en gesteund door dertig psychologen en orthopedagogen, stelt Defence for Children dat het omslagpunt bij vijf jaar zou moeten liggen. Uiteraard zou het uitvoeren van de motie nu al een enorme vooruitgang betekenen voor de rechtspositie van kinderen.

Presentatie wetsvoorstel Gewortelde kinderen
Op maandag 27 februari 2012 hebben de PvdA en de ChristenUnie het wetsvoorstel voor gewortelde kinderen gepresenteerd en GroenLinks heeft een toelichting gegeven op het Kinderpardon. Defence for Children is blij met het wetsvoorstel, maar maakt zich ook zorgen over de strenge regels in het wetsvoorstel om een vergunning te kunnen krijgen.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF