© Powered by SiteSpirit

 


logo_DFC_03.png 


Jeugdstrafrecht

jeugdstrafrecht-klein.jpg


My Lawyer Ė My Rights

Versterken van rechten van kinderen in strafzaken in de EU


De uitdaging

logo_Europese_Commissie.gif

Kinderen hebben een speciale rechtspositie in het strafrecht, toch blijkt dat de wetten en regels in veel Europese landen nog te weinig gericht zijn op kinderen. De toegang tot een advocaat die gespecialiseerd is in jeugd(straf)recht is voor veel minderjarige verdachten nog een hele uitdaging. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering in 2017 biedt een kans om specifieke aandacht te besteden aan minderjarigen en om Europese regelgeving in Nederland verder te implementeren.

Volgens internationale verdragen en richtlijnen zoals de Guidelines on childfriendly justice van de Raad van Europa en de EU-richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure hebben minderjarige verdachten recht op gratis toegang tot rechtsbijstand tijdens het strafproces. Een goede advocaat is essentieel om ervoor te zorgen dat minderjarige verdachten hun rechten kunnen uitoefenen. Goede rechtsbijstand kan van invloed zijn op de straf die de rechter zal geven en de manier waarop een kind kan blijven deelnemen of kan re-integreren in de maatschappij. Advocaten moeten toegerust zijn om kinderen bij te kunnen staan. Zij moeten voldoende specifieke kennis en speciale vaardigheden hebben om met minderjarigen om te gaan en minderjarigen kunnen informeren over hun rechten en over wat er in de procedure gaat gebeuren.

Samen met negen partners in de Europese Unie wordt onder leiding van Defence for Children BelgiŽ gewerkt aan My Lawyer - My Rights, zie www.mylawyermyrights.eu. De looptijd van het programma is september 2016 - september 2018.

This project is co-financed by the European Commission as leading funder within the framework of the Criminal Justice Programme.


Wat doen we?

Resultaten

Impact

Samenwerking

Financiering

Contact

Deel via:


INTERNATIONALE STANDAARDEN

rechter my lawyer my rights 2.jpg

Internationale standaarden waaronder de Guidelines on childfriendly justice van de Raad van Europa wijzen erop dat er in een (straf)procedure rekening gehouden moet worden met de leeftijd en specifieke behoeften van minderjarigen. Landen moeten een rechtssysteem hebben, die de implementatie van kinderrechten zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag garandeert. Volgens de "EU-richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure" zijn extra bepalingen nodig voor minderjarige verdachten en slachtoffers.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg