© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 


VN-Kinderrechtenverdrag

kind op rug vader.jpg

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het 'Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind' aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1995. Na ratificering van het verdrag moet een land zich aan het verdrag houden en ervoor zorgen dat alle wetten en regels zo worden aangepast dat zij voldoen aan de eisen die het verdrag stelt.

Waarom kinderrechten belangrijk zijn
Ongeveer een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en verzorgers. Naarmate ze ouder worden uiteraard steeds minder. Maar ze zijn desalniettemin afhankelijk van anderen. Dat maakt kwetsbaar. Kinderen lopen een grotere kans op bepaalde ziekten. Ze kunnen zichzelf  nog niet goed verdedigen of beschermen en zijn daardoor kwetsbaarder voor mishandeling of uitbuiting. Omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarbij afhankelijk zijn van de liefde, zorg en aandacht van volwassenen is het goed dat er kinderrechten zijn. Minimumeisen waar aan voldaan dient te worden in de omgang met- en zorg voor kinderen. Door iedereen en in het belang van ieder kind.

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Ongeacht hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen, hoe ze eruit zien. Ongeacht of ze arm of rijk zijn. Gedocumenteerd zijn of niet. Een handicap hebben of niet. Tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.

Dat kinderrechten zijn opgetekend in een – door vrijwel alle staten ter wereld ondertekend – Kinderrechtenverdrag is belangrijk omdat landen er dus ook op aangesproken kunnen worden indien sprake is van de schending of veronachtzaming van de rechten van kinderen.

Kinderrechten in Nederland: vanzelfsprekend, toch?
Nederland is een rijk en welvarend land, waar de meeste dingen goed geregeld zijn voor kinderen. Toch geldt dit helaas nog niet voor alle kinderen in ons land. Zo groeit één op de negen kinderen in Nederland op in armoede. Ook zijn er helaas kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling, misbruik of verwaarlozing. En wat te denken van de vluchtelingenkinderen die in asielzoekerscentra wonen? Zij kunnen niet altijd naar school en moeten heel vaak verhuizen, waardoor zij niet echt vrienden kunnen maken. Kortom: ook in Nederland zijn er kinderen voor wie het belangrijk is dat hun rechten beschermd worden.


Contact


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg